หมายเหตุ การใช้น้ำช่วยติด จะทำให้ติดง่ายขึ้น แต่ข้อเสียคือต้องไล่น้ำออกให้หมด

อาจจะต้องใช้เวลาหลายวันกว่าน้ำจะแห้ง(อาจจะ1-2อาทิตย์) ถึงจะลอกเทปใสๆออกได้

แต่ถ้าไม่ใช้น้ำช่วยติดลูกค้าสามารถติดได้เลยทันที

แล้วดึงเทปลอกใสๆออกได้เลย

ข้อเสียคือ ติดแล้วติดเลย ถ้าเบี้ยวจะแก้ไข้ไม่ได้