.

วิธีการติดสติ๊กเกอร์ของร้าน 12KShop

ติดแบบแห้งโดยไม่ต้องใช้น้ำ

1. ทำความสะอาดพื้นที่ที่จะติดไม่ให้มีฝุ่น ไม่มีคราบมัน.

2. พับมุมสติ๊กเกอร์ด้านที่เราถนัด พับแล้วลอกสติ๊กเกอร์ใสออกมา.

3. ติดสติ๊กเกอร์ใสตรงมุมลงไปก่อน แล้วกะสติ๊กเกอร์ให้ตรง.

4. ค่อยๆดึงกระดาษลองหลัง ออกช้าๆ ระหว่างที่ดึงออก ให้นำการ์ดหรือบัตรแข็งๆ ปาด

    สติ๊กเกอร์ใสที่มีชิ้นงานให้ติดกับกระจก.

5. ค่อยๆ ดึงกระดาษ จนกว่าชิ้นงานทั้งหมดจะติดกระจก.

6. ดึงสติ๊กเกอร์ใสทิ้ง ให้เหลือแต่สติ๊กเกอร์ไดคัทที่เป็นชิ้นงาน.

(ถ้าไม่เข้าใจให้ดูคลิปวีดีโอประกอบ สามารถทักมาสอบถามทางร้านเพื่อสอบถามเพิ่มเติม)

.